Các bước để trở thành đối tác

  1.  
  2. Điền thông tin cơ bản (theo ví dụ bên dưới) để đăng kí trở thành đối tác với CocoFood tại đây.(chèn hyperlink)
  • Nhận thông tin tài khoản và mật khẩu từ CocoFood qua email đã đăng kí.
  • Đăng nhập tại website https://app.cocofood.vn/login với thông tin tài khoản và mật khẩu bạn nhận được qua email đăng kí.

Sau đó tạo cửa hàng và sản phẩm theo hướng dẫn chi tiết tại đây (chèn link mục số 5)

  • Tải ứng dụng CocoFood Supplier trên AppStore hoặc PlayStore để quản lý các đơn hàng bạn nhận và cập nhật tình trạng của các đơn hàng

AppStorehttps://apps.apple.com/vn/app/cocofood-supplier/id1505046798?l=vi

PlayStore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocofood.supplier.app