Thiết lập phí giao hàng, thanh toán

Bước 1: đăng nhập vào website: https://app.cocofood.vn/. Theo tên và mật khẩu đã được cung cấp trong email của bạn.

Bước 2: Vào mục Danh Mục trên thanh Menu- chọn mục Sản Phẩm, sau đó chọn ,mục Chỉnh Sửa

Bước 3 : Chọn thông tin về hình thức thanh toán và phí giao hàng:

Lưu ý:

1.Hình thức thanh toán ở đây là các hình thức thanh toán mà nhà cung cấp lựa chọn giữa nhà cung cấp và khách hàng

2.Phí giao hàng: là phí giao hàng đến cho khách hàng (nhà cung cấp là người tính toán phí giao hàng, Nhà cung cấp tự lựa chọn, tổ chức giao hàng trực tiếp hay qua bên giao hàng thứ 3)

Bước 4: Bấm Lưu để hoàn tất