Thiết lập giá khuyến mãi cho sản phẩm

Bước 1: đăng nhập vào website: https://app.cocofood.vn/. Theo tên và mật khẩu đã được cung cấp trong email của bạn.

Bước 2:Vào mục Danh Mục trên thanh Menu- chọn mục Sản Phẩm, sau đó chọn ,mục Cấu hình khuyến mãi

Bước 3 : Điền thông tin chi tiết về cấu hình giá khuyến mãi:

Bước 4: Bấm Lưu để hoàn tất