Thiết lập điểm giao hàng miễn phí

Bước 1: đăng nhập vào website: https://app.cocofood.vn/. Theo tên và mật khẩu đã được cung cấp trong email của bạn.

Bước 2:Vào mục Danh Mục trên thanh Menu- chọn mục Nhà Cung Cấp, sau đó chọn mục Điểm giao hàng miễn phí (nếu có trong cộng đồng đăng bán)

Bước 3 :Chọn điểm giao hàng theo hướng dẫn rồi bấm nút Thêm Mới

Bước 4: Hoàn tất