Thiết lập cộng đồng đăng bán?

Lưuý: tínhnăngnàychỉápdụngvớinhàcungcấpcóquyềnbántrênnhiềucộngđồng (Tàikhoảncaocấp Premium)

Bước 1: đăng nhập vào website: https://app.cocofood.vn/. Theo tên và mật khẩu đã được cung cấp trong email của bạn.

Bước 2:Vào mục Danh Mục trên thanh Menu- chọn mục Nhà Cung Cấp, sau đó chọn ,mục Cộng Đồng Đăng Bán phía bên phải màn hình.

Bước 3 :Chọn cộng đồng đăng bán theo hướng dẫn rồi bấm nút Liên Kết

Bước 4: Hoàn tất