Các bước để trở thành đối tác

  1. Điền thông tin cơ bản (theo ví dụ) để đăng kí trở thành đối tác với CocoFood tại đây:

 (chèn hyperlink)

  • Nhận thông tin tài khoản và mật khẩu từ CocoFood qua email đã đăng kí.
  • Đăng nhập tại website https://app.cocofood.vn/login với thông tin tài khoản và mật khẩu bạn nhận được qua email đăng kí ở trên (bước 2).

Sau đó tạo cửa hàng và sản phẩm theo hướng dẫn chi tiết tại đây (chèn link mục số 5)

  • Tải ứng dụng CocoFood Supplier trên AppStore hoặc PlayStore để quản lý các đơn hàng bạn nhận và đã giao thành công.

AppStore : https://apps.apple.com/vn/app/cocofood/id1490426353?l=vi

PlayStore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocofood.app

  1. Đăng nhập tại website https://app.cocofood.vn/login với thông tin tài khoản và mật khẩu bạn nhận được qua email đăng kí ở trên (bước 2).

Sau đó tạo cửa hàng và sản phẩm theo hướng dẫn chi tiết tại đây (chèn link mục số 5)

  • Tải ứng dụng CocoFood Supplier trên AppStore hoặc PlayStore để quản lý các đơn hàng bạn nhận và đã giao thành công.

AppStore : https://apps.apple.com/vn/app/cocofood-supplier/id1505046798?l=vi

PlayStore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocofood.supplier.app