Ai có thể đăng ký làm đối tác?

Q:  Ai có thể trở thành đối tác cung cấp thực phẩm tươi sống với CocoFood?

A: Nếu bạn là một trong các đối tượng dưới đây, bạn có thể đăng kí ngay để trở thành đối tác “Thực phẩm” với CocoFood:

  • Bạn là chủ doanh nghiệp, nhà phân phối, hợp tác xã chuyên cung cấp sỉ các rau củ quả, thực phẩm tươi sống đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
  • Bạn là cá nhân kinh doanh thực phẩm tươi sống mong muốn đưa sản phẩm đang kinh doanh đến cư dân, hàng xóm tại cộng đồng dân cư đang sinh sống