Điểm khác biệt của CocoFood so với mô hình khác

Q: CocoFood khác gì so với các ứng dụng đi chợ hộ, giao hàng hiện có mặt tại Việt Nam?

A: CocoFood không phải là ứng dụng giao hàng hay đi chợ hộ.

Chúng tôi là nền tảng kết nối trực tiếp người bán hàng với người dùng ứng dụng CocoFood theo quy mô từng cộng đồng hàng xóm. Nhờ đó:

  • Nhà cung cấp sỉ thực phẩm tươi sống có thể tiếp cận thêm nhiều đối tượng khách hàng sỉ là các cộng đồng CocoFood tối ưu chi phí vận chuyển, chủ động sắp xếp việc giao hàng trực tiếp thực phẩm tươi sống đến từng khu vực dân cư với số lượng lớn theo giá sỉ.
  • Đối với các cá nhân tự kinh doanh nhỏ lẻ có thể kiếm thêm thu nhập nhờ tiếp cận khách hàng tiềm năng là hàng xóm và cư dân tại khu vực đang sinh sống để giảm thiểu chi phí vận chuyển cho khách hàng.

Đặc biệt, khi là đối tác “Thực phẩm” với CocoFood, bạn:

  • Không phát sinh chi phí  đăng kí trở thành đối tác, không cần cửa hàng, nhân viên,…
  • Giá trị kinh doanh, sản phẩm được truyền tải đầy đủ đến người tiêu dùng.
  • Mở rộng lượng khách hàng là các cộng đồng dân cư, người dùng ở mỗi cộng đồng trên ứng dụng CocoFood.
  • Chủ động sắp xếp việc giao hàng để tối ưu chi phí vận chuyển.
  • Nhận phản hồi đóng góp và tương tác trực tiếp với khách hàng để tạo uy tín doanh nghiệp, cá nhân.