Hướng dẫn tải App nhà cung cấp để quản lý cửa hàng, đơn hàng

Bước 1 : Tải app nhà cung cấp theo link sau:

Link tải app nhà cung cấp

Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocofood.supplier.app

Appstore: https://apps.apple.com/vn/app/cocofood-supplier/id1505046798

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản theo email và mật khẩu được gửi qua email của bạn khi đăng ký.

Bước 3: Sử dụng app để kiểm tra đơn hàng và xác nhận tình trạng đơn hàng.