Ai có thể đăng ký làm đối tác?

Q: Ai có thể trở thành đối tác nhà hàng, quán ăn với CocoFood?

A: Nếu bạn là một trong các đối tượng dưới đây, bạn có thể đăng ký ngay để trở thành đối tác “Ăn uống” với CocoFood.

  • Bạn đang sở hữu nhà hàng, quán ăn và muốn tiếp cận nhiều hơn các khách hàng là cư dân, hàng xóm tại địa phương cửa hàng, nhà hàng đang có mặt.
  • Bạn là cá nhân chưa sở hữu cửa hàng, quán ăn nhưng yêu thích nấu ăn và muốn chia sẻ các món ăn ngon chính tay bạn làm đến dân cư, hàng xóm tại nơi bạn sinh sống để kiếm thêm thu nhập.