Đối tượng người dùng của CocoFood là ai?

A: Người dùng CocoFood có thể là một trong các đối tượng dưới đây:

  •  Người có nhu cầu mua thực phẩm tươi sống với giá sỉ từ các nhà cung cấp sỉ uy tín hoặc từ các cá nhân kinh doanh lẻ tại cộng đồng dân cư đang sinh sống.
  • Người có nhu cầu đặt các món ăn, đồ uống từ các nhà hàng, hàng quán hoặc từ các cá nhân tự chế biến các món ăn tại nhà đang có mặt trong cộng đồng dân cư đang sinh sống.
  • Người có mong muốn kết nối với hàng xóm, các cư dân trong cộng đồng đang sinh sống để chia sẻ các mối quan tâm, các giá trị tốt đẹp.