Cách thức hoạt động tại điểm giao nhận hàng như thế nào?

Khi trở thành đối tác điểm giao nhận hàng trong cộng đồng, bạn sẽ:

  • Nhận hàng từ nhà cung cấp sỉ theo lịch giao hàng được thông báo từ nhà cung cấp.
  • Sắp xếp và bảo quản thực phẩm tươi sống theo đúng yêu cầu từ nhà cung cấp.
  • Kiểm tra và giao hàng trực tiếp đến người mua hàng tại điểm giao nhận hoặc tự thực hiện việc vận chuyển; hoặc gián tiếp thông qua dịch vụ vận chuyển trong thời gian được gợi ý bởi nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng tươi sống.

Thay mặt nhà cung cấp giao dịch với khách hàng (nhận thanh toán, nhận hàng đổi trả, nhận phản hồi…. và tương tác với người mua hàng) theo điều kiện đã thỏa thuận với nhà cung cấp.