Điểm khác biệt của CocoFood so với mô hình khác

Q: CocoFood khác gì so với các ứng dụng giao thức ăn hiện có mặt tại Việt Nam?

A: CocoFood không phải là ứng dụng giao thức ăn. Chúng tôi không thu phí đăng ký cũng như phí hoa hồng khi bạn kinh doanh tại cộng đồng đang sinh sống.

Chúng tôi là nền tảng kết nối trực tiếp người bán hàng với người dùng ứng dụng CocoFood theo quy mô từng cộng đồng hàng xóm, nhằm tối ưu các nguồn lực sẵn trong mỗi cộng đồng như các dịch vụ ăn uống và nhu cầu ăn uống của cư dân để mang thêm lợi ích, trải nghiệm ăn uống cho người dùng, và tăng trưởng kinh doanh cho người bán hàng.[1] 

Đặc biệt, khi là đối tác “Đồ ăn” với CocoFood tại cộng đồng bạn đang sinh sống, bạn sẽ:

  • Mở rộng thêm lượng khách hàng là hàng xóm của bạn
  • Không cần có cửa hàng, nhân viên, quảng cáo…
  • Không phát sinh chi phí khi hợp tác với chúng tôi (không phí đăng ký, không phí hoa hồng)
  • Tương tác trực tiếp với người mua hàng
  • Chủ động sắp xếp việc giao hàng

sẽ copy lại định nghĩa CocoFood là ai ở phần về CocoFood