Ai có thể đăng ký làm đối tác vận chuyển nội bộ?

Bạn có thể đăng ký  trở thành đối tác vận chuyển nội bộ, khi bạn phù hợp với các tiêu chí dưới đây:

  • Bạn yêu thích việc vận chuyển thức ăn đến hàng xóm của bạn.
  • Bạn yêu thích việc tương tác, trao đổi và giao tiếp với hàng xóm của chính bạn.

Bạn muốn kiếm thêm thu nhập từ thời gian rảnh rỗi của mình.